چنانچه محصول را خریداری کرده‌اید، برای فعالسازی کلیک کنید.

پاپیتا ABC

این بازی حدود 104 کلمه و جمله انگلیسی همچنین طرز نوشتن حروف انگلیسی را به کودک شما آموزش می دهد و مکمل بازی پاپیتا انگلیسی ماست

پخش ویدیو

در مرحله دوم از ترم اول کودک با نوشتن حروف اشنا شده کلمات بیشتری یاد میگیرد و با جملاتی در مورد همان کلمات آشنا میشود
این بازی حدود 104 کلمه و جمله انگلیسی همچنین طرز نوشتن حروف انگلیسی را به کودک شما آموزش می دهد و مکمل بازی پاپیتا انگلیسی ماست