چنانچه محصول را خریداری کرده‌اید، برای فعالسازی کلیک کنید.

پاپیتا میوه ها و سبزیجات

در بازی دوم از ترم دوم مجموعه پاپیتا کودک همراه با بازی با نام میوه ها و سبزیجات و غذاها به زبان انگلیسی آشنا میشود همراه با چند بازی مهیج که داخل برنامه میتوانید

پخش ویدیو

در بازی دوم از ترم دوم مجموعه پاپیتا کودک همراه با بازی با نام میوه ها و سبزیجات و غذاها به زبان انگلیسی آشنا میشود همراه با چند بازی مهیج که داخل برنامه میتوانید
بازی برای بار اول رایگان بوده و بعد از دیدن بازی میتوانید پرداخت انجام دهید