چنانچه محصول را خریداری کرده‌اید، برای فعالسازی کلیک کنید.

پاپیتا بازی با اشکال هندسی

کودک اسامی اشکال هندسی را به فارسی و انگلیسی اموخته و یادمیگیرد با اشکال هندسی شکل های جدید بسازد وبازی های مهیج دیگری که با اشکال هندسی انچام میدهد

پخش ویدیو

در اخرین بازی ار ترم دوم پاپیتا کودک اسامی اشکال هندسی را به فارسی و انگلیسی اموخته و یادمیگیرد با اشکال هندسی شکل های جدید بسازد وبازی های مهیج دیگری که با اشکال هندسی انچام میدهد
6 بازی مهیج و متنوع در این اپلیکیشن برای کودک شما آماده شده تا بدون خستگی از آموزش اشکال هندسی را به راحتی و به دو زبان فارسی و انگلیسی یاد بگیرد