چنانچه محصول را خریداری کرده‌اید، برای فعالسازی کلیک کنید.

پاپیتا نوشتن

بازی پاپیتا نوشتن تمرکز خود رو بر روی مهارت نوشتن بچه ها گذاشته تا خوب ببینند بشنوند و بنویسند .

پخش ویدیو

بازی پاپیتا نوشتن تمرکز خود رو بر روی مهارت نوشتن بچه ها گذاشته تا خوب ببینند بشنوند و بنویسند . 

ویژگی های این بازی :

  • آموزش نوشتن اعداد و تلفظ آن ها به فارسی و انگلیسی
  • آموزش نوشتن حروف و تلفظ آنها به فارسی و انگلیسی
  • آموزش نوشتن کلمات و تلفظ آنها به فارسی و انگلیسی